Individuální psychoterapie

Laskavý průvodce k vnitřní harmonii

Nabízím vám psychoterapeutickou pomoc a podporu seberozvoje, protože věřím, že vydat se na tuto cestu je zdravý způsob řešení.

M. Pražák Bartošová

Sezení v soukromí

Individuální terapie je jednou z možností péče o duševní zdraví a děje prostřednictvím setkání terapeuta a klienta. Sezení může mít osobní formu, ale je možné se domluvit na on-line setkání, které také funguje plnohodnotně. 

Setkání se mnou trvá zpravidla 50 minut, ale může být i delší (nabízím klientům též 90minutová sezení, která umožňují hlubší terapeutickou práci). Někomu vyhovují delší sezení, jiného naopak platí, že méně je více. V individuální terapii se zaměřuji na dospělé, děti a dospívající – náctileté ve věku 10+

 

Invividuální terapie

Co vám terapie přinese?

Psychoterapeutické sezení je věnováno klientovi a tématům, která s sebou na sezení přinese.

Každá terapie je jedinečná společně se ponoříme do situací ve vašem životě, do toho, jaké jsou naše postoje, myšlenky, vzorce chování, co cítíme a prožíváme. Často se dotýkáme schémat, jež jsou uložené v našem podvědomí, používáme je automaticky. Tato schémata jsou naše zvyklosti, které jsou mnohdy cenné, protože není třeba vyvíjet úsilí, dějí se samovolně. Zároveň však také mohou vytvářet překážky, jež nám brání žít naplněný život.

V individuální psychoterapii hledáme porozumění svému vnitřnímu světu, automatismům v podvědomí a věnujeme se zmíněným překážkám. Léčíme traumata, která se stala v minulosti, a která nás však ovlivňují v současnosti v různých situacích např: 

  • žárlíme na partnera,
  • neumíme říct ‘ne’ šéfovi,
  • zažíváme strach, když máme mluvit na veřejnosti, a další.

a nevíme proč se nám tyto pocity dějí, proč je vytváříme.

Harmonie, balance

Traumata a mikrotraumatické zážitky z minulé zkušenosti tvoří překážky, jež nám brání žít plně a spokojeně v situacích tady a teď. Individuální psychoterapií můžeme postupně škodlivé vzorce a překážky pojmenovat, rozpojit a také měnit a tvarovat.

Budu vaším průvodcem na cestě

Když přichází člověk na individuální sezení, často ví, co přesně chce řešit. Je však v pořádku, když téma není konkrétní, kdy jen vnímáme, že nám není dobře, žijeme v určitém napětí, tíži, úzkosti apod. a vlastně ani nevíme, proč. Během sezení pojmenováváme, co je pro nás škodlivé a hledáme zdravý a možný způsob vztahu k sobě, k druhým i ke světu

Harmonie, balance

Jsem vaším průvodcem v procesu porozumění a přijetí vlastní autenticity, léčby traumat a zranění duše. Povedu vás při práci na osobní zralosti a růstu osobnosti.

Vyvářím bezpečný prostor plný důvěry. Už sám vztah terapeuta a klienta je léčivý, často vytváří zrcadlo či projekci našich vazeb s lidmi a ukazuje, jaké mezilidské vztahy vytváříme. Psychoterapie je postupný proces, má svůj začátek, průběh i konec.

relaxační techniky

Jak dlouho to trvá?

  • Existuje krátkodobá individuální péče, tzv. malá terapie, která trvá přibližně 5 až 10 sezení. Otevřeme a řešíme  specifické téma, někomu stačí se v tématu zorientovat a získat vhled.
  • Jiný typ péče je tzv. velká, tedy dlouhodobá individuální psychoterapie, jež trvá rok a déle. Velká terapie se děje tam, kde chceme změnit nezdravá schémata, nebo tam, kdy zkrátka chceme dopřát duši pravidelnou péči.

V začátku a průběhu terapie se s klienty potkávám buď jednou za týden, nebo jednou za dva týdny. Ve fázi ukončování terapie lze četnost rozvolnit do měsíčního či delšího časového úseku.

Můj způsob vedení terapie je dasein analýza, což je partnerský a ne-direktivní přístup, a vnímám klienta v jeho celistvosti. Při sezení tedy mohu nabídnout svou zkušenost nebo pohled a klient si může z toho něco vzít, co potřebuje. Nebo jeho cestu můžeme postupně objevovat a já budu v pozici laskavého a zároveň pevného průvodce k vnitřní harmonii.

Co jsem napsala k individuální terapii

Perfekcionismus jako duševní vir

Tuto epizodu si můžete poslechnout na Spotify: Co je perfekcionismus? Pan a paní či slečna perfektní - to je úspěšná kariéra, dokonalý vzhled,...

Invividuální terapie

Poslouchat své emoce, nebo rozum?

Zažili jste někdy vnitřní dialog svých vlastních pocitů a svého logického a racionálního uvažování? Proč mi emoce - můj cit a srdce říkají něco...

Harmonie, balance