Služby, které vám nabízím

Laskavý průvodce k vnitřní harmonii

Nabízím vám psychoterapeutickou pomoc a podporu seberozvoje, protože věřím, že vydat se na tuto cestu je zdravý způsob řešení.

M. Pražák Bartošová

Jaké služby nabízím?

Individuální psychoterapie

Při individuální terapii se v bezpečném prostoru, důvěře a soukromí zaměřujeme na jádro problému, rozpoznáváme zažité vzorce chování a prožívání, podporovat ty zdravé a pracujeme na těch, které vás drží zpátky a tvoří překážky v životě.

Párová a rodinná psychoterapie

S partnery či příslušníky rodiny se věnujeme péči a rozvoji vztahů, jež mezi sebou navzájem tvoří. Učíme se do hloubky vnímat a rozumět partnerovi či členům rodiny, naslouchat jim i sobě samému v rámci komunity partnerství nebo rodiny.

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie má jak podpůrný a pečující, tak rozvojový charakter. Je určena pro ty, kteří chtějí sounáležitost ostatních členů skupiny a zpravidla dvou terapeutů. Vše probíhá v důvěrném a bezpečném prostředí.

Skupinová terapie nabízí možnost sdílení a podpory ve složitých životních situacích. Je určena všem, kteří chtějí hlubší vhled do své osobní podstaty a plněji tak porozumět sobě i okolí. Poskytuje upřímné a citlivě podané zpětné vazby od druhých a rozvíjí naše sociální dovednosti jako je empatie, naslouchání, sebereflexe, asertivita, řešení konfliktů a komunikace.

V současné době vám mohu nabídnout skupinovou psychoterapii ve formě rozvojové a podpůrné psychoterapeutické skupiny.

Supervize

Supervize je nástrojem podpory a rozvoje lidí v jejich profesi. Zaměřuje se jak na jednotlivce, tak na pracovní tým, či skupinu. Pečuje o naše síly a zdroje, slouží jako psychohygiena a prevence syndromu vyhoření. Poskytuje prostor pro názory a vyjádření, svobodný prostor bez kritiky a postihů. Zároveň představuje tvůrčí nástroj pro procesy v organizaci, firemní kulturu, mezilidské vztahy na pracovišti apod. V neposlední řadě nabízí možnost zkvalitnění služeb poskytovaných klientům organizace.