Perfekcionismus jako duševní vir

12. 4. 2023

Co je perfekcionismus? Pan a paní či slečna perfektní – to je úspěšná kariéra, dokonalý vzhled, bezchybný a skvělý život v páru, v rodině. Jsou to vysoké výkony, naplňování cílů, využití potenciálu a překračování výzev. Jak to zní? Možná nás napadá, že to je americký sen, život supermana, možná až něco nadlidského, umělého, nepřirozeného. Možná se tomu můžeme pousmát a mávnout rukou a říci: perfekcionismus je sci-fi, se životem a s naší realitou nemá nic společného.

Přesto nám tzv. veřejný anonym, společnost chcete-li předkládá nároky, jež nás vedou, nebo spíš tlačí k dokonalosti a neustálému překonávání se. Media nám v reklamách denně předvádí dokonalá těla, dokonalé zuby, krásu, mnohdy umělou, jež však předkládá určité vzory. Jsme obklopeni příběhy “nadlidí” výkonných manažerů a manažerek, úspěšných podnikatelů či sportovců, jež jsou zároveň vášniví milenci, ale také obětavé mámy a tátové. Ještě ke všemu jsou ideály krásy a harmonie těla a myli, dokonale štíhlí a oplývající duševními a duchovními kvalitami. Mají vzdělání, široký rozhled a rozmanité zájmy a nemalé finanční a materiální zázemí.

Jako bychom takoví měli být. Jako bychom měli být nadlidé. Jako by toto bylo povinností dnešního člověka. Perfekcionismus se šíří a zdá se, že jej můžeme chápat jako formu adaptace na rostoucí požadavky tohoto světa.

Tlak veřejného anonymu a medií je fenomén, jež tendence k perfekcionismu posiluje. Ten se pak šíří skutečně jako nemoc. Nemoc, která zužuje lidskou psychiku. Perfekcionismus si můžeme představit jako takový duševní vir. Někdo jím vůbec neonemocní, někoho se virus dotkne, někoho zasáhne – člověk projde atakou nemoci a vrátí se ke zdraví, u někoho se však uchytí a způsobí chronické potíže. To, proč je intenzita a forma zasažení různá, proč je někdo rezistentní a někdo onemocní těžce, má mnoho příčin a důvodů.

V tomto článku se podíváme jak to vypadá, když člověka zasáhne perfekcionismus jako nemoc a jaké souvislosti vedly k tomu, proč se to stalo. Téma perfekcionismu, (ostatně jako i jiná témata), se stane srozumitelnější a bližší, když vstoupí do lidského příběhu. A tak uvedu střípky z psychoterapie Anny. Činím tak s jejím souhlasem. Jméno je smyšlené a určité okolnosti byly pozměněny tak, aby zůstala zachována anonymita mé klientky. Případné podobnosti jsou tedy čistě náhodné.

Střípek z terapie Anny

V příběhu Anny jsme se setkáme se těmito hlavními projevy perfekcionismu, kterými jsou:

  • Přehlcená mysl
  • Nadměrný strach z chyb
  • Přebírání široké zodpovědnosti
  • Vysoká potřeba uznání a strach z kritiky
  • Časté srovnávání sebe s ostatními

Anna přichází do mého terapeutického pokoje. Je trochu nejistá, (což ostatně bývá u prvního setkání obvyklé), ale usmívá se. Je to mladá a sympatická žena, drobná postava, brýle. Otvíráme její životní situaci. Ukazuje se, že žije ve spokojeném vztahu, má hezké zázemí a domov s manželem. Dokončila doktorandské studium práv, přednáší a vede studenty, s týmem kolegů připravuje vydání své odborné knihy. Pracuje pro korporátní společnost jako interní právnička.

“Můj život je úspěšný a perfektní, všechno vlastně mám” Popisuje Anna. “Ostatní mi říkají, že si nemám na co stěžovat. Já se ale šťastná necítím a netuším proč.”

“A jak se cítíte Anno?”

Jak se cítím…” Přemýšlí chvíli. “Je to jako ve svěrací kazajce, jako v kleštích. Něco uvnitř mě neustále svírá”

 “Jako ve svěrací kazajce, v kleštích…to musí být náročné, takový tlak. Kde ten tlak cítíte?”

“Nejvíc v hlavě. Moje myšlenky těkají jedna za druhou, stále přemýšlím a analyzuji, co jsem měla udělat lépe, v čem jsem selhala. A také promýšlím, co mám udělat. Jaké úkoly jsou přede mnou a jak je vyřeším.

“Anno, mohla byste si vzpomenout na konkrétní situaci, kdy a jak se to děje?”

Anna se na chvilku zastaví…”No třeba dnes ráno, vzbudila jsem se o dvě hodiny před budíkem. Bylo půl páté. Ležím v posteli a v hlavě mi běží : Co budu říkat na poradě v práci, jak budou asi reagovat kolegové. Jsou to samí muži, jsou tak arogantní a umí být kritičtí….musím být dobře připravená. Ptám se sama sebe – jsem dobře připravená? Co když ne…Co se stane? Jak se na mě budou dívat? Pak jsem si vzpomenu, jak jsem minule vysvětlovala smlouvu o autorských právech, jak jsem zadrhla v jednom bodě a prostě jsem to nezvládla. To je hrozné! I teď , když o tom mluvím svírá se mi žaludek a stydím se.”

Přehlcená mysl

Anna je opravdu v kleštích. V kleštích neustálých myšlenkových kolotočů, podobných tomu, který popsala na situaci na poradě. Ukazuje se, že je těžké myšlenky ovládat, jakoby určovaly i způsob, jak Anna žije. A sice analyzováním minulosti a hledáním chyb, snahou připravit se na budoucnost tak, aby už neselhala. Myšlenky se rozbíhají do široké škály a větví se. Její mysl je přehlcená. Tento zcela přetížený stav mysli, tento “mind set” je jedním z typických znaků duševního viru perfekcionismu. Nenechá Annu dospat, budí se brzy ráno, aby mohla znovu začít s kolotočem analýz, domněnek a předpokladů. S tím se pojí téměř nekončící úzkost a strach.

Na sezení říkám: “Anno, musí to být těžké, žít s přehlcenou myslí a s  tím pocitem jako v kleštích…s takovou úzkostí a strachem… Čeho se vlastně nejvíc bojíte?”

Anna se zamyslí a podvědomě se chytne za břicho, které se při myšlenkách a kontaktu se strachující se psychikou začne znovu intenzivněji svírat. “No, nejvíc se bojím toho, že udělám chybu, že selžu a zklamu kolegy v práci. Bojím se, co si o mě budou myslet, že mě odsoudí. Nemůžu si dovolit selhat. Snad proto vše tak promýšlím, abych se vyhnula chybě.”

“Anno a jak Vám je, když o strachu mluvíme?”

“Znovu cítím to svírání v břiše, ale je úlevné to vyslovit. Hlava se mi trochu odlehčuje, už tomu kolotoči myšlenek i strachu víc rozumím.”

V terapii s přehlcenou myslí pracujeme tak, že hledáme nástroje, jak mysl uvolňovat. Pomáhá sdílet, co se děje v těle, pomáhá zvědomování pocitů a prožitků. Zkoušíme techniky relaxační a meditační, jako nástroje pro dosažení klidného stavu mysli. To se ukazuje jako náročné, neboť Anna má vybudované silné automatismy, jež vedou její mysl k neustálému větvení. Anna je zvyklá uvažovat ve schématu “co jsem měla udělat lépe”, nebo ve schématu “co udělám když.” Jsou to schémata, jež nepřestávají generovat nekonečné množství nejrůznějších scénářů.

Začínáme s autogenním tréninkem, který kotví mysl v těle. Vede Annu do uvolnění rukou a nohou a postupně i dalších částí těla, k soustředění se na dech. Anna se učí nechat myšlenky plynout, nerozvíjet je, neanalyzovat. Přidáváme techniku mindfulness a tzv. tělový sken, učíme se vnímat přítomný okamžik. Jsou to techniky, které si Anna osvojuje, pracuje s nimi mezi terapiemi i sama. Téměř po dvou měsících pravidelné meditační praxe se dostavují výsledky, především to, že se zlepšuje Annin spánek. Když se v noci vzbudí zkouší meditovat a většinou se daří znovu usnout.

Nadměrný strach z chyb

Jednou z příčin, proč mysl těká a je přehlcená je již zmíněný strach z chyb. Strach z chyb, který nedovolí Anně se zastavit a zklidnit. Strach z chyb nabývá u Anny a perfekcionistů obecně, nadměrných rozměrů. Perfekcionista vnímá chyby jako něco neodpustitelného či dokonce fatálního. Což je spojené se silnými negativními prožitkovými vjemy, jež mohou tzv. “somatizovat”, tedy vstupovat do těla a projevovat se fyzicky.

Anna prožívá pochybení, či možné selhání svíravým pocitem svých vnitřních kleští. Přichází na sezení a říká:

“Dnes je mi divně, zle, zase cítím ten známý tlak a křeč v břiše. Navíc mě bolí záda, můj krk a šíje jsou úplně ztuhlé.”

“Rozumím,” říkám a kývám hlavou, “sice to na Vás není vidět, ale musí to být hodně náročné, když o tom takto mluvíte. Jak rozumíte tomu, co se děje?”

“Jde zase o pracovní věc, mám teď v týmu dalšího kolegu. Má to být moje posila, na kterou můžu delegovat práci. On ale dělá strašné chyby.”

Zamračí se a její tvář má zlostný výraz.

“Dnes třeba popletl datumy a jména v dopise pro soud, ještě že jsem to zkontrolovala. Musím být jako hlídací pes, stále v pozoru. Kontroluji po něm všechno. A to má být moje posila?…mě to vyčerpává a ničí!”

Anna si chytí hlavu do dlaní a objeví se slzy.

Jsou to slzy spojené s její frustrací a s pocitem bezmoci. Tak velké chtění, aby věci šly dokonale…a ono to naráží, nejde to. Anna vnímá, že se její práce může díky kolegovi vymknout její kontrole. Možnou chybu cítí jako ohrožení sebe samotné. To je pro ni silné a intenzivní, tak intenzivní, jakoby šlo o život. To je důvod jejích emocí vzteku na kolegu a následné frustrace a bezmoci jež proudí do Anniných slz.

Součástí naší společné terapeutické cesty s Annou je hledání a osvojování nových postojů k chybám. Začínáme tím, že Anna přijme a pochopí, že trápit se pocity vzteku, bezmoci a frustrace neslouží její práci, ale především ani jí samotné.

“Anno, myslím, že pro nás lidi je celkem přirozené, že ze svých chyb se neradujeme. Chyby nás mrzí. Naše vnitřní práce s chybou má své fáze. Pojďme si je projít společně.”

I. fáze – Konfrontace s chybou: Konfrontace s chybou je nejnáročnějším momentem. Většinou, je nám líto, že se chyba stala. Lítost je nejsilnější bezprostředně, v prvním okamžiku a postupně se s ní vyrovnáváme.

  • Anna – perfekcionista moment konfrontace s chybou prožívá jako masivní úzkost, která zaplaví její duši i tělo svíravými pocity, které ji provází dlouhodobě.

II. fáze – Reflexe chyby: Znamená zjištění co se vlastně stalo a jaká je míra pochybení. V této fázi zapojujeme více racionální část mysli a analyzujeme příčiny. V emocionální části mozku se tvoří chemické reakce, jež se mohou projevit pocitem studu. Pocit studu za chybu je v pořádku.

  • Anna – perfekcionista však fázi reflexe chyby spojuje s vlastní nedostatečností, což škodlivě zasahuje její vztah k sobě. Její stud nabývá velké intenzity a vnímá samu sebe jako neschopnou.

III. fáze – Řešení chyby: Jde se o fázi jednání a konání. V této fázi pokračuje práce racionální části psyché a naší odhodlanosti a ochoty dělat činy. Převzali jsme míru své zodpovědnosti a staráme se o nápravu. Starat se o nápravu znamená postavit se k problémům čelem, řešit je. Což přináší dobrý pocit ze sebe, určitou hrdost – naše psyché raduje. A můžeme vidět i pozitivní aspekt chyby, tedy to, že je to zkušenost, která nás učí. Zkušenost, která znamená zvolit jinou cestu nebo jiné rozhodnutí.

Anna možnou chybu zatím nese fatálně a téměř tragicky. Fázi řešení chyby vlastně předbíhá. Hledá řešení daleko daleko dříve, aby žádná chyba nenastala. Prevence chyb je v pořádku, u perfekcionisty – Anny se však jedná o neustálou kontrolu. Perfekcionista – Anna zažívá permanentní vnitřní pohotovost, jež má často negativní vliv na spánek. Neustálá kontrola přetěžuje mysl a je provázena úzkostí. Máme co dočinění s duševním virem, zvaném perfekcionismus. Navíc Anna, jako perfekcionista nedokáže vnímat i pozitiva chyb – to že může zažívat hrdost a radost, když situaci vyřeší, že získá důležitou zkušenost.

Přebírání široké zodpovědnosti

Mít širokou zodpovědnost, (např. zodpovědnost za druhé lidi, jejich úkoly či chování apod.), je jedním z toxických rysů perfekcionismu. Perfekcionisté se často dokonce cítí zodpovědní za vzniklé situace a interakce mezi lidmi. Pokud například vznikne konflikt, perfekcionista hledá jeho příčinu v sobě, často cítí vinu a to i za jiné lidi. Delegovat práci a předat úkoly druhému bývá pro perfekcionistu těžké. Má tendenci předanou práci tvrdě kontrolovat a pokud objeví, že kolega udělal chybu, prožívá to velmi dramaticky, jak jsme si tomu mohli všimnout i u Anny.

Velmi důležitým momentem v terapii Anny je zdravě uchopit míru své zodpovědnosti. Totiž vědět, že mám zodpovědnost za svou práci, ale i to má hranice. Prostě nemůžu přebírat zodpovědnost za vše.

Při naší terapeutické cestě si Anna postupně osvojuje postoj, že hlavní zodpovědnost má za sebe a svůj život – za to, jak šťastně či nešťastně ho bude žít. Jako když se rozsvítí spatří, že tuhle zodpovědnost delegovat nejde, náš život za nás nikdo jiný žít nemůže. Ve své kůži jsme jen my sami. Pro Annu je to zcela nový úhel pohledu.

Nadměrný strach z chyb a přebírání široké zodpovědnosti bývají poměrně rezistentní vzorce v psychice. Je tomu tak i u Anny. Prochází dalšími a dalšími situacemi. Anně v nich pomáhá uvědomění zodpovědnosti za svůj život. Pomáhá vytvořit mapu toho, kam její zodpovědnost sahá. Pomocí mapy vzniká tzv. “rozdělení na dvě hromady”:

  • 1. Uvědomuji si co je moje, co můžu ovlivnit – to má svou váhu, zde se angažuji – konám, jednám, řeším…
  • 2. Uvědomuji si, co nemůžu ovlivnit, co není moje – to má váhu v tom, že to pouštím, jak prakticky (např. deleguji), tak vnitřně – Anně pomáhá, když si to představí jako list, který odplouvá po hladině řeky a pomalu se ztrácí z jejího dohledu, až najednou úplně zmizí…už tomu nedává svou kapacitu a energii.

Vysoká potřeba uznání a strach z kritiky

Časté srovnávání sebe s ostatními

Křehké self a osobní identita

Jádrem a živnou půdou pro vir perfekcionismus je osobnost sama. V psychoterapii s Annou objevujeme kdo Anna skutečně je.

Hledání kořenů perfekcionismu

NA DOKONČENÍ ČLÁKU PRÁVĚ PRACUJI:-)