Ceník služeb

Laskavý průvodce k vnitřní harmonii

Poskytuji psychoterapeutickou pomoc a podporu seberozvoje dospělých lidí a dospívajících dětí. Pracuji formou individuální, párové a skupinové terapie. Zabývám se též supervizí pro terapeuty, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, management ve fimách.

Ceník služeb

Individuální psychoterapie 50 min 1500,-
Individuální psychoterapie 90min 2000,-
Párová psychoterapie 90 min 2000,-
Skupinová psychoterapie 120 min 600,- (hradí se čtvrtletně)
Individuální supervize 50 min 1500,-
Týmová supervize 120 min 3000,-

Storno podmínky

Objednaný termín konzultace je závazný pro obě strany, pro terapeuta i pro klienta.
Může se samozřejmě stát, že domluvený termín nebudete moci dodržet. Máte možnost jej zrušit telefonicky, nebo písemně (e-mailem, či zprávou sms).
Bezplatně lze termín zrušit do 48 hodin před domluvenou konzultací. Pozdější storno je třeba uhradit v plné výši.
Jedná se o běžnou praxi ambulantní psychoterapie, nebo supervize, jež je hrazená přímou platbou.

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Jsem zařazena do programu vybraných zdravotních pojišťoven, které v rámci péče o duševní zdraví nabízí psychosociální podporu. Díky tomu můžete na konzultace čerpat příspěvky z jejich programů:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - logo

Pojišťovna ČPZP

Přispívá 500 Kč na konzultaci, až na 5 konzultací, celkem 2500 Kč.

Více informací: Duševní zdraví.

VZP - logo

Pojišťovna VZP

Přispívá 500 Kč na konzultaci, až na 10 konzultací, celkem 5000 Kč.

Více informací: Duševní zdraví – VZP ČR.

ZPMVČR

Pojišťovna ZPMVČR

Přispívá 400 Kč na konzultaci, až na 10 konzultací, celkem 4000 Kč.

Více informací: Program podpory duševního zdraví.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Pojišťovna ZPŠ

Přispívá až 2000 Kč na konzultace.

Více informací: Důležitost duševního zdraví.

Jaké služby nabízím?

Individuální psychoterapie

Při individuální terapii se v bezpečném prostoru, důvěře a soukromí zaměřujeme na jádro problému, rozpoznáváme zažité vzorce chování a prožívání, podporovat ty zdravé a pracujeme na těch, které vás drží zpátky a tvoří překážky v životě.

Párová a rodinná psychoterapie

S partnery či příslušníky rodiny se věnujeme péči a rozvoji vztahů, jež mezi sebou navzájem tvoří. Učíme se do hloubky vnímat a rozumět partnerovi či členům rodiny, naslouchat jim i sobě samému v rámci komunity partnerství nebo rodiny.

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie má jak podpůrný a pečující, tak rozvojový charakter. Je určena pro ty, kteří chtějí sounáležitost ostatních členů skupiny a zpravidla dvou terapeutů. Vše probíhá v důvěrném a bezpečném prostředí.

Skupinová terapie nabízí možnost sdílení a podpory ve složitých životních situacích. Je určena všem, kteří chtějí hlubší vhled do své osobní podstaty a plněji tak porozumět sobě i okolí. Poskytuje upřímné a citlivě podané zpětné vazby od druhých a rozvíjí naše sociální dovednosti jako je empatie, naslouchání, sebereflexe, asertivita, řešení konfliktů a komunikace.

V současné době vám mohu nabídnout skupinovou psychoterapii ve formě rozvojové a podpůrné psychoterapeutické skupiny.

Supervize

Supervize je nástrojem podpory a rozvoje lidí v jejich profesi. Zaměřuje se jak na jednotlivce, tak na pracovní tým, či skupinu. Pečuje o naše síly a zdroje, slouží jako psychohygiena a prevence syndromu vyhoření. Poskytuje prostor pro názory a vyjádření, svobodný prostor bez kritiky a postihů. Zároveň představuje tvůrčí nástroj pro procesy v organizaci, firemní kulturu, mezilidské vztahy na pracovišti apod. V neposlední řadě nabízí možnost zkvalitnění služeb poskytovaných klientům organizace.