O mně

Laskavý průvodce k vnitřní harmonii

Miroslava Pražák Bartošová

Poskytuji psychoterapeutickou péči a podporu seberozvoje dospělých lidí a dospívajících dětí. Pracuji formou individuální, párové, rodinné a skupinové terapie. Zabývám se též supervizí pro terapeuty, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, management ve firmách.

Jak pracuji

Můj přístup v psychoterapii je Dasein analýza, jež pojímá člověka a jeho „pobyt ve světě“ celistvě. Obracíme se k základním (existenciálním) lidským tématům, která jsou hluboce zakořeněna „v bytí“ a potkává se s nimi každý z nás – svoboda a odpovědnost, vztahovost a samota, smysl a hodnoty, konečnost a smrt.

Při terapeutické práci využívám koučovací prvky, především otázky, jež otevírají cestu k podstatě a autenticitě naší bytosti.

Nabízím též možnost zabývat se hlubinnou a méně vědomou částí naší psychiky pomocí aktivní imaginace či prací se sny. Pro načerpání sil a zklidnění mysli mohu poskytovat relaxační techniky, autogenní trénink či různé druhy meditace.

relaxační techniky

Věřím, že vydat se na cestu psychoterapie je zdravý způsob řešení. Každý, kdo se touto cestou vydává, projevuje odvahu a vnitřní sílu. Psychoterapeutický proces je jako řeka, někde pramení, mění se v proud, má své víry a překážky v cestě i klidnou vodní hladinu, aby vše nakonec vyústilo do moře.

Má role je být dobrým průvodcem a spolehlivou podporou v řece života při terapeutickém procesu. Mám opravdový zájem o klienta jako člověka, respektuji jeho osobitost a pomáhám hluboce porozumět tomu, co se v něm děje, pomáhám najít pevné body a dobrá rozhodnutí, jak naplnit svůj život, jak zlepšit vztah k sobě, k druhým, ke světu.

v pracovně

Zásadou mé práce je profesionalita a dodržování pravidel etického kodexu jako je např. mlčenlivost a naprostá diskrétnost.

V případě potřeby medikace spolupracuji s psychiatry.

Moje terapeutická práce probíhá pod pravidelnou individuální i skupinovou supervizí. Spolupracuji s těmito supervizory:

  • MUDr. Radmila Schneiderová,
  • Mgr. Jakub Jan Zlámaný Ph.D.,
  • Mgr. Eva Tošnerová.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapiičlenkou Českého institutu pro supervizi.

Praxe

od r. 2006

Soukromá praxe

Přes 15 let nabízím klientům individuální, párové a skupinové terapie a supervize. Větinuji se také koučinku a mediaci. Trénuji u klientů tzv. “Soft skills” (emoční inteligence, práce se stresem, syndrom vyhoření a jeho prevence, asertivní techniky, komunikační a sociální dovednosti aj.)

1996 – 2011

5 let jsem byla součástí týmů a věnovala jsem se tu lektorské a trenérské činnosti v oblasti soft skills. Pracovala jsem pro HR management, koučovala jsem middle a top management právě oblasti soft skillsJednou z mých náplní bylo mj. na základě výsledků tzv. dotazníku 360 tvořit rozvojové plány, díky kterým se zlepšily vztahy a fungování uvnitř firmy. 

1989 – 1996

FN Motol, IKEM

Ve fakultní nemocnici jsem poskytovala terapeutickou podporu dětem a rodinám s chronicky nemocnými dětmi. Pečovala jsem také o dětské pacienty při hemodialýze a transplantaci ledviny.

Mgr. Pražák Bartošová

Jsem členkou České asociace psychoterapeutů a členkou České asociace pro psychoterapii. 

Česká asociace pro psychoterapii
Český institut pro supervizi

Pojišťovny příspívají na psychoterapii v rámci programů Duševního zdraví. Více informací najdete v ceníku. 

Vzdělání

2020 - dosud

Český institut pro supervizi – výcvik v supervizi

2019 – 2021

Institut pro výzkum a využití imaginace – výcvik v aktivní imaginaci

2017

Stáž ESET Psychoterapeutická a psychosomatická klinika – skupinová psychoterapie

2016–2017

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku – Práce s tělem v psychoterapii

Daseinanalytický výklad snů (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., PVŠPS)

2015 –2016

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – Daseinsanalytický výklad snů (Doc. PhDr. O. Čálek, CSc., PVŠPS)

2013 – 2018

Pražská vysoká škola psychosociálních studiípsychoterapeutický výcvik v Dasein analýze

2013 – 2014

International Coach Federation – Akreditovaný profesionální kouč,

Česká andragogická společnost, s.r.o. – Akreditovaná mediátorka

2001 – 2006

Univerzita Jana Amose Komenského – Andragogika