Rozvojová a podpůrná skupina

2022-2024

 

Laskavý průvodce k vnitřní harmonii

Nabízím vám psychoterapeutickou pomoc a podporu seberozvoje, protože věřím, že vydat se na tuto cestu je zdravý způsob řešení.

M. Pražák Bartošová

Skupinová psychoterapie – péče o duši ve společenství

V současné době můžeme poskytnout jedno volné místo.

Od března 2022 jsme otevřeli sebezkušenostní skupinu pro dospělé

Skupina má rozvojový a podpůrný charakter a je určena pro ty, kteří chtějí získat bezpečný prostor, sounáležitost ostatních, kteří chtějí hlubší vhled do své osobní podstaty a plněji tak porozumět sobě i okolí.

Miroslava Pražák Bartošová

Témata pro psychoterapeutickou skupinu

 • Zvládání stresu, tlaku, úzkosti
 • Nízké sebevědomí a nezdravý vztah k sobě
 • Strach či vzdor směrem k autoritám
 • Těžkost a malá schopnost navázat přátelství či partnerství
 • Manipulace ve vztazích
 • Partnerská žárlivost
 • Rozvod nebo rozchod
 • Výbuchy emocí a impulzivita
 • Vyhýbání se konfliktům
 • Problém prosadit se a říkat ne
 • Pocity nepřijetí druhými a okolním světem
 • Výrazné, chronické odkládání plnění povinností a pracovních úkolů (prokrastinace)
 • Pracovní či studijní přetížení
 • Pocity vyhoření
 • (Ne)zvládnutí rodičovské role
 • Ztráta blízkého člověka
 • Samota a prázdno
 • Útěky od reality a denní snění
 • Hledání smyslu života

Jak terapeutická skupina vypadá a kde se schází?

Skupina má max. 10 členů. Bude trvat do března 2024, má polootevřený charakter (tzn., že společenství členů se během trvání mění minimálně, stejní lidé spolu zůstávají a pracují po dobu dvou let). Skupinová sezení se budou konat každé úterý od 17,30 do 19,30 hod.

Scházíme se na adrese:

 • CEDRUS – centrum duševního zdraví a růstu, Náměstí Interbrigády 4, Praha 6

Skupinu vedou terapeuti:

 • Mgr. Miroslava Pražák Bartošová
 • MUDr. Jan Kredba
v pracovně
Zájem o člověka

Cena a platba

Cena jednoho skupinového setkání je 400Kč, hradí se čtvrtletně na základě faktury převodem z účtu.

Jak se přihlásit na skupinu

Před začátkem skupiny je třeba se osobně setkat s terapeutem a společně probrat vaše očekávání
a vhodnost tohoto typu péče.

Objednat se můžete emailem na adrese: mirka@mpb-terapie.cz.
Do zprávy, prosím, uveďte pár slov o sobě (tel. kontakt, věk apod.). Budeme Vás kontaktovat s termínem našeho úvodního setkání.
Bližší informace získáte na tel. Čísle: +420 603 83 84 86

Zbývá jedno volné místo