Komunikace

KomunikaceEmoceIndividuální terapieSkupinová terapieVztahy

Empatie umožňuje pochopit druhé

Dokážete se snadno vžít do pocitů druhých lidí - svého partnera, dětí, rodičů, kamarádů, šéfa, či kolegů? Pokud ano, znamená to, že zapojujete empatii, tedy přesněji řečeno jednu její část, kterou je vciťování. Empatie znamená schopnost představit si situaci, kterou prožil jiný člověk a procítit pocity, které pravděpodobně mohl prožívat. Při zapojení empatie nasloucháme tedy nejen obsahu,...

Harmonie, balance
Skupinová terapieIndividuální terapieKomunikaceSebevědomíZpětná vazba

Individuální nebo skupinová psychoterapie – kterou zvolit?

Tato otázka nemá univerzální jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Nutno říci, že skupinová psychoterapie a psychoterapie individuální jsou rovnocennými metodami a obě mají svou účinnost. Nicméně, pokud přemýšlíte o terapeutické podpoře, v tomto článku přináším možnost zorientovat se v tom, která kritéria vzít v potaz při rozhodování zda se vydat cestou skupinové, či naopak psychoterapie...

Harmonie, balance
Párová a rodinná terapieKomunikaceRodičovství a výchovaStřípky z terapie

Rodinná terapie pomáhá v přístupu k dospívajícím

Rodinná terapie je prostor plný příběhů náctiletých a jejich rodičů. Vstup do světa dospělých je období plné nejistot, tápání a slepých uliček. Je to období velmi náročné pro naše dospívající děti, ale neméně náročné bývá také pro rodiče. Pokud máte syna či dceru ve věku mezi 12. a 17. rokem, můžete být překvapeni, či zaskočeni z toho, že váš vztah i komunikace nějak drhne. Možná vám připadá,...

Harmonie, balance
KomunikaceAutenticitaEmoceSkupinová terapieStřípky z terapieZpětná vazba

Zpětná vazba v mezilidských vztazích

Kvalita mezilidských vztahů je do značné míry ovlivněna tím, jak dokážeme komunikovat a jak umíme či neumíme sdělit své postoje, myšlenky a pocity při interakcích s druhými. To, co v naší každodenní komunikaci mnohdy chybí, je aktivní naslouchání, porozumění tomu, co druhý říká a vyjádření upřímné zpětné vazby s úctou a respektem. Psychoterapie může být jedním z nástrojů, který pomáhá objevit...

Harmonie, balance
KomunikaceKariéra a talentStresVztahy

Stres a komunikační bariery v práci

Stres a nespokojenost na pracovišti je častým tématem v životě a často je to i téma, které přináší lidé do psychoterapie. Příčiny stresu jsou různorodé a leží často ve vnějších podmínkách jako je firemní kultura, struktura organizace, způsob řízení, práce jako taková atd. Zdrojem stresu v práci však bývá mnohdy také to, jací jsme my sami. To, jaké vlastní možnosti a schopnosti máme, abychom...

Východ slunce